Περιεχόμενα

YouTube player

Καλώς ήλθατε στο παιδαγωγικό υλικό του shifting walls – φωτο ιστορίες ως κίνητρο για μια ενεργό εμπλοκή με την ευρωπαϊκή ιστορία. Βρείτε βασικές πληροφορίες και ιδέες για τις τρεις «εργαλειοθήκες» παρακάτω:

// Το σκεπτικό πίσω από το shifting walls
Συμπεριλαμβάνεται η προσέγγιση του shifting walls, τα φύλλα εργασίας και η τεχνική υποστήριξη.

// Η Πτώση του Τείχους
Υλικό βασισμένο στα έτη 1989 και 1990 όπου η Ευρώπη έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές.

// Από το 1990 μέχρι το 2020
Τριάντα χρόνια ευρωπαϊκής ιστορίας με ιδέες για το πώς να την προσεγγίσετε με τη δημιουργία φωτο ιστοριών με τους μαθητές σας.

// Η Ιστορία Τώρα!
Ποιοι τοίχοι υπάρχουν σήμερα; Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν σε ιστορίες όπου βιώνουν (ανάλογους) τοίχους στον δικό τους κόσμο.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.