От 1990 до 2020

// От 1990 до 2020
Тридесет години в Европа, изпълнени със събития и промени. Започнете с една от нашите времеви линии, за да помогнете на учениците да изберат тема за своя проект.

Основен работен лист
Работен лист „От 1990 до 2020“ (DE, EN)
/ Списък с възможни теми – Европа (EN)
/ Списък с възможни теми – Германия (DE)
/ Списък с възможни теми – Испания (EN)

/ Примери от ученици „От 1990 до 2020“ (EN)

Тема „Работа с линия на времето“
Работен лист „Истории, създадени по линия на времето“ (DE, EN)
/ Линия на времето от 1990 до 2020, създадена по проекта (DE)
/ Европейска линия на времето, създадена от Германската федерална агенция за гражданско образование (DE, EN)