Από το 1990 μέχρι το 2020

// Από το 1990 μέχρι το 2020
Τριάντα χρόνια στην Ευρώπη με πολλές στιγμές, γεγονότα και μεγαλύτερες αλλαγές. Ξεκινήστε με μία από τις ιστοριογραμμές μας για να βοηθήσετε τους μαθητές να επιλέξουν ένα θέμα για το έργο τους.

Βασικό φύλλο εργασίας
Φύλλο εργασίας “Από το 1990 μέχρι το 2020” (DE, EN, ES, EL, LT)
/ Κατάλογος με πιθανά θέματα- Ευρώπη (EN, ES)
/ Κατάλογος με πιθανά θέματα- Γερμανία (DE)
/ Κατάλογος με πιθανά θέματα- Ισπανία (EN, ES)
/ Κατάλογος με πιθανά θέματα- Λιθουανία (LT)

/ Παραδείγματα από μαθητές “Από το 1990 μέχρι το 2020” (EN, DE)

Θέμα: “Δουλεύοντας με ιστοριογραμμές”
Φύλλο εργασίας “Ιστορίες έξω από τις ιστοριογραμμές” (DE, EN, ES, EL, LT)
/ Δημιουργία Ιστοριογραμμής από το 1990 μέχρι το 2020 για το έργο (πρότζεκτ) (DE)
/ Ευρωπαϊκή ιστοριογραμμή από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Αγωγή του Πολίτη (DE, EN)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.