Ζωντανεύοντας την ιστορία

Ζωντανεύοντας την ιστορία- ένα θερμό καλωσόρισμα στο έργο shifting walls. Πρόκειται για ένα έργο  το οποίο βοηθά τους μαθητές να εμπλακούν ενεργά με την ιστορία της Ευρώπης και παρέχει καινοτόμες ιδέες για το πρόγραμμα διδασκαλίας σας.

Οι μαθητές θα αναστοχαστούν στα τελευταία 30 χρόνια της ιστορίας της Ευρώπης μέσω της δημιουργίας της δικής τους φωτο-ιστορίας. Το έργο shifting walls βασίζεται σε κεντρικές ιδέες από την αγωγή στα μέσα και τις δεξιότητες του 21ου αι. Διαβάστε τη μεθοδολογική προσέγγιση, τα διαφορετικά φύλλα εργασίας και το υλικό υποστήριξης. Παραδείγματα των ιστοριών είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο και στο κανάλι του shifting walls στο Instagram.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε, μετά χαράς να σας βοηθήσουμε.

“Δεν είμαι οπαδός της εργασίας σε πρότζεκτ, αλλά με ευχαρίστησε το έργο shifting walls, καθώς παρείχε το χώρο για τα ενδιαφέροντα καθενός” (δήλωση ενός από την ομάδα των συμμετεχόντων μαθητών από το Βερολίνο)

YouTube player

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.