Σπίτι

Το Πρόγραμμα Erasmus+ shifting walls  συνδέει την Αγωγή στα Μέσα (media education) με την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Οι οργανισμοί που εμπλέκονται στο έργο είναι οι εξής: Kulturring in Berlin e.V. (Γερμανία), University of Valladolid (Ισπανία), Kūrybinės jungtys (Λιθουανία), Εκπαιδευτήρια Δούκα (Ελλάδα), University of Sofia (Βουλγαρία) και Pestalozzi-Fröbel-Haus (Γερμανία). Οι μαθητές/ριες των σχολείων των εταίρων, ηλικίας άνω των 10 ετών,  χρησιμοποιούν τη φωτογραφία για να έρθουν σε επαφή με την ιστορία. Οι ίδιοι/ες αναζητούν στοιχεία, εμπλέκονται με την έρευνα και κυρίως τεκμηριώνουν τα ευρήματά τους με τη λήψη φωτογραφιών. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν κυρίως μέσω του Instagram και με αυτό τον τρόπο  θα διαμοιραστούν σε όλη την Ευρώπη.

Οι μαθητές/ριες εμφανίζονται να γνωρίζουν πολύ λίγα για την πρόσφατη ιστορία, καθώς τα παραδοσιακά μαθήματα ιστορίας με τη χρήση των βιβλίων συχνά δεν προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών και σπάνια συμπεριλαμβάνουν σύγχρονα θέματα. Συγχρόνως, ορισμένα πολιτικά κόμματα χρησιμοποιώντας το λαϊκισμό κερδίζουν το ενδιαφέρον πολλών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και τα νέα άτομα. Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε τα παιδιά και τους νέους να ασχοληθούν με την ιστορία χρησιμοποιώντας δημιουργικά τη φωτογραφία και την προσωπική αφήγηση ιστοριών. Με αυτές τις μεθόδους εκπαιδεύονται να αντιμετωπίζουν κριτικά τις ιστορικές, αλλά και τις τρέχουσες πληροφορίες. Ειδικοί στην εκπαίδευση αναπτύσσουν και εφαρμόζουν στην πράξη το “shifting walls σε  διαφορετικά σχολεία και παρέχουν την ευκαιρία να λάβει χώρα τόσο σε σχολικό όσο και σε εξωσχολικό πλαίσιο. Μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν από τον Δεκέμβριο του 2021.

Κύριες Θεματικές Ανάπτυξη πρακτικών εργαστηρίων και διδακτικών θεματικών
1/ Η Πτώση του Τείχους
2/ Από το 1990 μέχρι το 2020
3/ Η Ιστορία Τώρα

YouTube player