Историята сега!

// Историята сега!
Къде се сблъскваме със стени днес? Учениците може да изберат своя собствена тема.

Тема „Зад стените – Заедно_разделени“
Работен лист „Зад стените – Заедно_разделени“ (DE, EN, ES, EL, LT)
/ Примери „Зад стените – Заедно_разделени“ (EN)

Тема „В техните обувки зад стените: насърчаване на емпатията“
Работен лист „В техните обувки зад стените: насърчаване на емпатията“ (DE, EN)
/ Примери „В техните обувки зад стените: насърчаване на емпатията“ (EN, GR)

Тема „Истории за маски“
Работен лист „Истории за маски“ (DE, EN, ES, EL, LT)
Примери „Истории за маски“ (DE, EN)

Урочни планове
Урочен план по история „Свобода на движение в ЕС“ (EN)
Урочен план по чужди езици и гражданско образование „Еврото и българският лев“ (EN)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.