Η Ιστορία Τώρα!

// Η Ιστορία Τώρα!
Πού βιώνουμε τους τοίχους σήμερα; Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν τα δικά τους θέματα:

Θέμα: “Πίσω από Τοίχους-Μαζί Χωριστά”
Φύλλο εργασίας “Πίσω από Τοίχους-Μαζί Χωριστά” (DE, EN, ES, EL, LT)
/ Παραδείγματα “Πίσω από Τοίχους-Μαζί Χωριστά” (EN)

Θέμα “Στη θέση των άλλων πίσω από τοίχους-Προωθώντας την Ενσυναίσθηση”
Φύλλο εργασίας “Στη θέση των άλλων πίσω από τοίχους-Προωθώντας την Ενσυναίσθηση” (DE, EN)
/ Παραδείγματα “Στη θέση των άλλων πίσω από τοίχους-Προωθώντας την Ενσυναίσθηση” (EN, GR)

Θέμα “Ιστορίες Μάσκας”
Φύλλο εργασίας “Ιστορίες Μάσκας” (DE, EN, ES, EL, LT)
/ Παραδέιγματα “Ιστορίες Μάσκας” (DE, EN)

Σχέδια Μαθήματος
Σχέδιο μαθήματος για την ιστορία “Ελεύθερο ταξίδι (διακίνηση) στην Ε.Ε.” (EN)
Σχέδιο μαθήματος για την αγωγή του πολίτη και τα γλωσσικά μαθήματα “Το Ευρώ και το Βουλγαρικό Λέβα” (EN)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.