Падането на Стената

// Падането на Стената
Първата тема ви отвежда в 1989 г. – идеи как учениците да работят върху ключови моменти от европейската история.

Тема „Падането на Берлинската стена“
Работен лист „Падането на Стената“ (BG, DE, EN, EL, ES, LT)
/ Примери „Падането на Стената“ (DE, EN)

Тема „Литовската независимост“
Работен лист „Разглеждане на историческа снимка – Движение за независимост на Литва“ (EN)
Работен лист „Честване на 13 януари 1990 г.“ (LT)
/ Примери „Честване на 13 януари 1990 г.“ (EN, LT)

Работни листове за учители
Работен лист „Началото на Потсдамер Плац“ (EN)
Работен лист „Посещение на изложба“ (EN)