Падането на Стената

// Падането на Стената
Първата тема ви отвежда в 1989 г. – идеи как учениците да работят върху ключови моменти от европейската история.

Тема „Падането на Берлинската стена“
Работен лист „Падането на Стената“ (BG, DE, EN, EL, ES, LT)
/ Примери „Падането на Стената“ (DE, EN)

Тема „Литовската независимост“
Работен лист „Разглеждане на историческа снимка – Движение за независимост на Литва“ (DEEN, EL, ES, LT)
Работен лист „Честване на 13 януари 1990 г.“ (LT)
/ Примери „Честване на 13 януари 1990 г.“ (EN, LT)

Работни листове за учители
Работен лист „Началото на Потсдамер Плац“ (EN)
Работен лист „Посещение на изложба“ (EN)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.