Sienos griūtis

// Sienos griūtis
Pirmoji tema nukelia į 1989-uosius – idėjos, kaip moksleiviams dirbti su svarbiausiais Europos istorijos momentais.

Tema „Berlyno sienos griūtis“
Užduotis „Sienos griūtis“ (BG, DE, EN, EL, ES, LT)
/ „Sienos griūtis“ užduoties pavyzdžiai (DE, EN)

Tema „Lietuvos nepriklausomybė“
Užduotis „Žvelgiant į istorinį paveikslą – Lietuvos nepriklausomybės sąjūdis“ (DEEN, EL, ES, LT)
Užduotis „1990 m. sausio 13 d. minėjimas“ (LT)
/ „1990 m. sausio 13 d. minėjimas“ užduoties pavyzdžiai (EN, LT)

Užduotys mokytojams
Užduotis „Potsdamo aikštės pradžia“ (EN)
Užduotis „Apsilankymas parodoje“ (EN)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.