Η Πτώση του Τείχους

// Η Πτώση του Τείχους
H πρώτη θεματική σας μεταφέρει στο 1989 – ιδέες για τους μαθητές ώστε να εργαστούν σε βασικά στιγμιότυπα της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Θέμα “Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου”
Φύλλο εργασίας “Η πτώση του Τείχους” (BG, DE, EN, EL, ES, LT)
/ Παραδείγματα “Η πτώση του Τείχους” (DE, EN)

Θέμα: “Η Ανεξαρτησία της Λιθουανίας”
Φύλλο εργασίας “Κοιτώντας μια ιστορική φωτογραφία-Το Κίνημα της Ανεξαρτησίας της Λιθουανίας” (DEEN, EL, ES, LT)
Φύλλο εργασίας “Εορτασμός της 13ης Ιανουαρίου 1990″ (LT)
/ Παραδείγματα “Εορτασμός της 13ης Ιανουαρίου 1990″ (EN, LT)

Φύλλα εργασίας για εκπαιδευτικούς
Φύλλο εργασίας “Ξεκίνημα Potsdamer Platz” (EN)
Φύλλο εργασίας “Επίσκεψη σε μια έκθεση” (EN)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.