Υπόβαθρο του έργου

// Το σκεπτικό πίσω από το shifting walls
Το shifting walls βασίζεται στις δεξιότητες του 21ου αιώνα με έμφαση στην κριτική σκέψη, την επικοινωνία και τον γραμματισμό στα μέσα. Παρέχεται στους μαθητές χώρος για να αναπτύξουν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες και να τις μοιραστούν σε όλη την Ευρώπη.

Βασικά έγγραφα
Η προσέγγιση τoυ shifting walls (BG, DE, EN, EL, ES, LT)
Γενικό φύλλο εργασίας (BG, DE, EN, ES, EL, LT)
Τεχνική υποστήριξη (BG, DE, EN, EL, ES, LT)
Εύρεση διερευνητικής ερώτησης (BG, DE, EL, EN, ES, LT)

Παραδείγματα
Φύλλο εργασίας “Ζέσταμα-ασκήσεις με φωτογραφίες” (EN)

Εκπαιδευτικά βίντεο εκμάθησης
Εκμάθηση: Πώς να ανεβάσετε ένα βίντεο στο Youtube (link)
Εκμάθηση: Πώς να διαμοιράζετε το βίντεο στο Instagram (link)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.