January Events 1991 – Far-reaching Echoes

January Events 1991 – Far-reaching Echoes

(Original Lithuanian Text below)

History teacher Jolita Šukelienė shared her memories about January 13, 1991. I was only 3 years old on January 12-13, so I don’t remember much. I heard about those events from parents and teachers, as I graduated from Vilnius January 13th school. I remember my parents telling stories about that time – when they turned on the TV, they saw live events at the TV Tower. They felt uneasy because they wanted to take part there too, but there was no one to leave me with. They said they felt scared because they didn’t know what was going to happen the next day. Mom said when she went shopping for food in the morning, there were no people on the street, a deadly deafening silence. While attending the commemorations at the January 13 school, listening to the teachers’ memories, I realized that this day is important in the history of Lithuania because ordinary people resisted against the occupying power in fight for Lithuanian freedom. When I was studying history, this day took on a different shade, but for me, this date always occupies an important place because it was experienced by my parents. There are still witnesses who can tell what happened so that younger people could form a clear picture of what Lithuania was then and what it is now – free and independent.

(Vilnius Sofija Kovalevskaya Gymnasium)

Istorijos mokytoja Jolita Šukelienė apie Sausio 13-ąją 1991 m. sausio 12-13 dienomis man buvo tik 3 metai, todėl daug neprisimenu. Apie tuos įvykius girdėjau iš tėvų ir mokytojų, kadangi baigiau Vilniaus Sausio 13-osios mokyklą. Pamenu tėvų pasakojimus, kad įsijungę televizorių pamatė tiesiogiai transliuojamus įvykius prie Televizijos bokšto. Jautėsi neramiai, nes patys planavo ten eiti, tačiau nebuvo su kuo palikti manęs. Buvo baisu, nes nežinojo, kas bus rytoj. Mama pasakojo, kad ryte išėjus į parduotuvę maisto, gatvėje nebuvo žmonių, mirtina spengianti tyla. Sausio 13-osios mokykloje dalyvaudama minėjimuose, klausydamasi mokytojų atsiminimų, suvokiau, kad ši diena Lietuvos istorijoje svarbi tuo, kad paprasti žmonės sukilo pasipriešinti okupacinei valdžiai siekdami Lietuvos laisvės. Studijuojant istoriją ši diena įgavo kitokį atspalvį, tačiau man visada ši data užima svarbią vietą, nes tai išgyveno mano tėvai. Dar yra liudininkų, galinčių papasakoti, kas vyko, kad jaunesni galėtų susidaryti aiškų vaizdą, kokia buvo tuometinė Lietuva ir kokia ji yra dabar – laisva ir nepriklausoma.